Via Optima

“Voor dossiers met een gezicht”

via-optima-over-Martine-Tjepkema

Drijvende kracht achter Via Optima Gerechtsdeurwaarders is Martine Tjepkema:

Ik ben Martine Tjepkema en ik incasseer voor u. Vanuit mijn optiek is hiervoor maar één juiste weg. Dat is Via Optima.”

Via Optima is de beste weg

Een openstaande vordering, een schuldkwestie, geschil of conflict. Vervelende zaken die u snel en goed opgelost wilt hebben. Via Optima gaat voor de beste weg naar een oplossing. U wilt actie ondernemen, maar weet niet goed hoe u dat het beste kunt aanpakken. Door in een vroeg stadium met uw wederpartij in gesprek te gaan, is mijn ervaring dat er vrijwel altijd een mogelijkheid bestaat om tot een regeling te komen. Mocht dit toch niet lukken, dan grijp ik op een correcte wijze in.

Incasseren met een hart

Inmiddels heb ik bijna vijftien jaar ervaring in de deurwaardersbranche, waarvan bijna twaalf jaar als deurwaarder. In deze periode heb ik heel veel geleerd over het vak. Daardoor weet ik ook dat ik niet wil werken volgens de standaard protocollen, maar dat ik alle mogelijkheden samen met u afweeg. Mijn aanpak is recht door zee, eerlijk en doelgericht. Eigenschappen die noodzakelijk zijn in deze branche om tot incassering van een vordering te kunnen komen. Ik heb oprechte interesse in degene die voor mij staat en reik hem of haar de hand. Daarbij ben ik wel duidelijk over wat er moet gebeuren en wat de consequenties zijn als mensen zich niet aan afspraken houden.

Tegelijkertijd houden we altijd de weg open voor dialoog. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Dat is de beste weg naar een oplossing. Als gerechtsdeurwaarder beschik ik over de wettelijke bevoegdheden om een vordering geïncasseerd te krijgen. Met deze bevoegdheden ga ik zorgvuldig om.

Het verhaal achter de schuld

De bereidheid van mensen om mee te werken aan de oplossing ontstaat als er naar hen geluisterd wordt. Achter iedere schuld of ieder conflict zit immers een verhaal. Als praten niet (meer) mogelijk is, dan pakken we door. Als het moet, ga ik tot het uiterste om uw vordering geïncasseerd te krijgen. Dat doel heb ik van begin af aan duidelijk voor ogen. Daarbij maak ik uiteraard geen onnodige kosten, noch voor de crediteur noch voor de debiteur. De mogelijke stappen bespreek ik met u, zodat een weloverwogen keuze gemaakt kan worden.

Een professionele aanpak die uw problemen oplost

Het is ons doel de openstaande schuld betaald te krijgen, het geschil of conflict op te lossen. Via Optima Gerechtsdeurwaarders denkt in mogelijkheden, ook voor de debiteur, en houdt vol. Mijn tijd, energie en overredingskracht zet ik met overtuiging in om het doel te bereiken en voor u het beoogde doel te realiseren. Mijn cliënten weten waar zij voor kiezen als zij hun zaken bij mij neer leggen. Juist door deze aanpak is mijn scoringspercentage hoog.

Kiest u voor Via Optima Gerechtsdeurwaarders, dan kiest u voor vakmanschap en betrokkenheid.

Martine Tjepkema, Via Optima Gerechtsdeurwaarders