Ambtelijke handelingen

Uw partner in ambtelijke handelingen

Advocaten, notarissen, incassobureaus en andere beroepsgemachtigden kunnen rekenen op Via Optima Gerechtsdeurwaarders voor het uitvoeren van ambtelijke handelingen. Ons ambtelijk werk sluit optimaal aan op uw beroepspraktijk en dienstverlening. Alleen met korte lijnen, breed denken en nauw contact tussen opdrachtgever en gerechtsdeurwaarder is het gezamenlijke doel te bereiken. U kunt vertrouwen op een snelle, kundige, betrouwbare en betrokken partner in ambtelijk werk.

Waarom Via Optima voor uw ambtelijke handelingen?

De (toegevoegd of kandidaat) gerechtsdeurwaarder is als enige bevoegd tot de bij wet geregelde ambtelijke werkzaamheden. Hieronder vallen de meer bekende taken van de gerechtsdeurwaarder, zoals het uitbrengen van een dagvaarding, betekenen van het vonnis en leggen van beslagen. Alleen de gerechtsdeurwaarder kan een vonnis ten uitvoer leggen en daardoor ingrijpend inbreken in de persoonlijke levenssfeer van de wederpartij.

Ons ambtelijk werk

U kunt Via Optima Gerechtsdeurwaarders inschakelen voor het uitvoeren van alle ambtshandelingen die in het verlengde liggen van uw beroepspraktijk.
Ons ambtelijk werk bestaat onder meer uit:

  • Betekenen (uitbrengen) van dagvaardingen, verzoekschriften, vonnissen en beschikkingen
  • Ten uitvoerleggen van vonnissen, beschikkingen en dwangbevelen
  • Beslagleggen op het salaris, de bankrekening, het huis of de inboedel
  • Uitvoeren van ontruimingen
  • Opmaken proces-verbaal van constatering
  • Conservatoire werkzaamheden

U kunt vertrouwen op zorgvuldige controle van de formaliteiten op de door u aangeleverde stukken. Daar waar nodig zal proactief worden gehandeld. Zo hoort het. Zo doen wij het.

Wist u dat……

De gerechtsdeurwaarder, naast de notaris, de enige in Nederland bevoegde ambtenaar is die toezicht mag houden bij openbare verkopen en veilingen?

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening in ambtelijke handelingen? Neem contact op: (024) 373 42 35 of info@viaoptimagerechtsdeurwaarders.nl.